Акорди за китара

Акорди за китара за Вас.

Не знаете, някой акорд? Използвайте програмата по-долу за да видите, къде по грифа трябва да натиснете.

Бързо и лесно.

Различни варианти.

Акордите за китара са представени в шест обръщения.

 • Изберете буквеното обозначение на акорда, от първото падащо меню.
 • После изберете съответната цифра или буква/ мажор,минор,четиризвучие и т.н./ от втория бутон.
 • От третия изберете обръщението на акорда /от коя позиция искате да го изсвирите/.
 • Акорда ще се визуализира на диаграмата.

Guitar Chords

A major


 

Вижте Книгата „1001 акорда за китара“ тук: 1001 Акорда за китара

Акорд е съзвучие от три или повече тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. Според броя на тоновете от които е съставен един акорд се различават: тризвучия, четиризвучия, петзвучия, шестзвучия, седемзвучия.

Тризвучие или квинтакорд е съставен от три различни тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. В зависимост от интервала между терцовия и основния тон и интервала между квинтовия и основния тон тризвучията между диаточните и условнодиатоничните ладове биват:

 • мажорно или голямо – с голяма терца и чиста квинта
 • минорно или малко – с малка терца и чиста квинта
 • умалено – с малка терца и умалена квинта
 • увеличено с голяма терца и увеличена квинта

Четиризвучието е образувано от четири различни тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. В зависимост от тона, който се намира в баса, четиризвучието може  да бъде основно, терцово, квинтово и септимово хармоническо положенние.

Според големината на тризвучието и големината на септимата, заключена между основния и септимовия тон   в (дитоничните ладове) четиризвучието бива:

 • голямо-мажорно – с мажорно тризвучие и голяма септима
 • малко-минорно – с минорно тризвучие и малка септима
 • умалено – умалено тризвучие и умалена септима
 • полуумалено или умалено-малко – с умалено тризвучие и малка септима
 • полуувеличено или увеличено-голямо с увеличено тризвучие и голяма септима
 • мажорно-малко или Доминантово – с мажорно тризвучие и малка септима
 • минорно-голямо с минорно тризвучие и голяма септима
Чрез алтерациите се получават нови видове четиризвучия и тн.н
 
Петзвучие (Нонакорд)– акорд от пет различни тона, които са или могат да бъдат подредени по терци. При четиригласно построяване се строи непълен, изпуска се най-често квинтовия тон. Хармоническите положения се номерират в зависимост от интервала между бас – основен тон и между бас и нонов тон.
От всички нонакорди най-голямо приложение има Доминантовият.
Според големината на ноната се различават :
  • голям – с голяма нона
  • малък – с малка нона

Music Art Center

e-mail: musicart_center@abv.bg
тел.: 089-732-2146