Метроном

 

 

 

Метроном – Инструкции

 

  1.  Изберете темпото, което искате. То става от цифрените означения отстрани или с плъзгача на метронома в средата. Надолу се ускорява, а нагоре темпото се забaвя.

  2. Кликнете на механизма отстрани за навиване и старт на метронома. Същото важи и за спиране. 

 

* Темпото е скоростта, с която се изпълняват музикалните произведения. За точното измерване на темпото се използва метроном. Специалната скала с числа от 40 до 208, показва колко удара прави махалото в минута.

При изписването на темпото се отбелязва количеството на маховете, които махалото трябва да направи за минута/80,100/, както и нотната стойност, която съответства на един мах/четвъртина,осмина,половина/.

Основните темпови означения на италиански език влезли в употреба през 17в. са : largo,lento,adagio, andante,moderato,allegro,presto и др.  Цифровите означения върху скалата на метронома са съгласувани твърде условно с  италианските означения като:

Grave- от 44 до 46, Largo 46-50, Lento 50-54, Adagio 56-58, Moderato 88-112, Allegretto 108-116, Allegro 132-140, Allegro Vivace 152-172 и тн.