Ремонт на китари1

Ремонт и поправка на китари

Ремонт и поправка на китари. Лютиер