Ремонт на китари2

Ремонт и поправка на китари.

Ремонт на китари. Лютиер.