Силата на музиката

Свойството на музиката да оказва въздействие върху човека е било известно от дълбока древност.
Музиката може да промени настроението, да има стимулиращ или седативен ефект и да влияе върху процеси като пулс, дишане и др.

Музиката променя структурата на водата, влияе върху хората и растенията.
Доказана е лечебната и роля, описана още от Хипократ, споменаваща се и в египетските папироси, стига човек да знае как да е използва.
Платон нарича музиката „гимнастика за душата”.

Подобна мисъл изказва и Аристотел: „Както гимнастиката способства за развитието на физическите качества, така и музиката е способна да окаже въздействие върху етическата природа”.

Музиката може да се използва както от хора с проблеми така и от здрави хора с цел отпускане, намаляване на стреса и напрежението, подобряване на настроението и др.

Музиката може да успокои сърдечния ритъм и кръвното налягане. Музиката може да освободи напрежението в мускулите и да подобри двигателните умения.

Според древните Гърци всеки музикален инструмент, лад или ритъм притежава своеобразен „етос”, т.е. способност да настройва човешката психика по строго определен начин.

Музиката има положителен ефект върху пациенти с болестта на Алцхаймер.
Музиката позволява на някои деца с аутизъм да се свързват с останалите хора и да се подобрят уменията им за учене.

Има изследвания за недоносени бебета, който наддават много бързо при слушане на класическа музика т. нар. „Моцарт ефект” . Студенти показват по-добри резултати при слушане на същата музика.

Свиренето на музикален инструмент е вид медитация. Проучване показва, че физическото и емоционалното състояние на възрастните хора, които свирят на музикален инструмент, е по-добро отколкото хора които не го правят.

Според Петър Дънов: „Музиката човек може да употреби в своя защита.
Тя го предпазва от външните и вътрешните неблагоприятни условия и е един вид броня, с която той си служи. Музиката служи за равновесие, тя пази човека да не се увлича в лошите страни на живота. Музиката,същевременно, закрепва човека”.

Музиката се възприема и предава само чрез ума, чрез сърцето и чрез душата на човека.
Те са инструменти, подобно на цигулката, които трябва да се развиват. За тяхното развитие, именно, е потребна музиката.
Тя внася в душата на човека разширение, в сърцето – мекота и топлина, а в ума -светлина и свобода.
 
 

МУЗИКАТА Е НАУКА.ЧОВЕК ТРЯБВА ДА Я ИЗУЧАВА СЪЗНАТЕЛНО,
ЗА ДА ПРОНИКНЕ В НЕЙНИЯ ДЪЛБОК СМИСЪЛ.

В Америка има над 70 колежа, където се изучава музикотерапия и хиляди курсове и програми за въздействието на музиката върху човека.

Свирете и изучавайте музикални инструменти за удоволствие, за забавление, за развитие на вътрешния Ви духовен свят, свирете за Вас, за вашите приятели, за децата Ви.