Уроци по солфеж и теория на музиката

Уроците по Солфеж и Елементарна Теория на Музиката са предназначени за всички, които искат да обогатят своите  знания и да навлязат по-дълбоко в музиката. Уроците са предназначени и за  кандидати в музикални училища, академии, университети, където солфежът и теорията са задължителни изпити.

Курса по солфеж включва няколко основни дейности и занимания, като пеене от нотен текст с тонови имена, солфежиране, музикални диктовки, слухов анализ.

Солфежа  е система за развиване на музикалния слух и активно възприемане на музиката. Като учебна дисциплина има за цел да развие ладово и ритмично чувство, вътрешен слух, памет, умения да се четат ноти и мн. други.

 

Уроците по Елементарната теория на музиката включват всички музикални термини, определения и много знания задължителни за инструменталисти, певци, учащи и занимаващи се с музика хора.

Класическия курс за начинаещи включва:

 • Тон и шум
 • Музикална система. Звукоред.  Октавови групи и степени.
 • Цял тон и полутон
 • Записване на тоновете
 • Паузи
 • Особено деление на стойностите
 • Правопис на нотите
 • Ритъм, метрум, размер, такт,
 • Интервали
 • Лад, гама, тоналност,
 • Украшения 
 • Съкращения при нотописа
 • Артикулация
 • Акорди-тризвучия, четиризвучия, основни положения /анализ и разпознаване
 • Термини в музиката
 • и др.