Уроци по лютня

Лютнята е многострунен грифов инструмент със специфична форма.
Родината на лютнята е Вавилон, където  подобен инструмент е бил известен още от 2000г пр.н.е.Оттук се разпространил в Асирия и особено в Египет,като един от най-използваните музикални инструменти.

Лютневи инструменти под различни форми се срещали и сред народи като Персия, Кавказ, Азия, Гърция, Рим и много други.
Европейската лютня спада към лютните с шийка и произлиза от арабския Уд, пренесен в Испания от маврите и сарацините през VII-IX в. и известен от XI под името luth.

През XIVв. се разпространява се в цяла Европа под името лютня.
Записването на музиката за лютня първо ставало с табулатури (лат.tabulatura)
От края на XVв. започнало създаването на обширна литература за лютня.
Първия сборник с произведения датира от 1490г.

През XVI и XVII в. лютнята е притежавала голям брой струни- надгрифни за мелодия и извънгрифни за акомпанимент. Броят на струните се променял през времето. Настройването на инструмента също варирало през вековете.

Съвременната лютня има широк, изпъкнал корпус, тя има 6 струни , настроени като китарата. Нотира се на виолинов ключ. Диапазонът също е еднакъв с този на китарата.