Уроци по рисуване

уроци по рисуване

уроци по рисуване за начинаещи и напреднали в София

Уроци по рисуване, за деца и възрастни.
Преподаване на различни техники на художественото изкуство.

Уроците по рисуване са също и за подготовка за кандидатстване на ученици след 7ми клас и за кандидат студенти.

Уроците по рисуване са в малки групи, както и индивидуално обучение с цел разбиране и  бързо усвояване на материала.

Уроците предлагат изучаване и усъвършенстване, както на различни стилове и похвати в рисуването, така и стимулиране и развиване на личните заложби и изграждане на собствен стил.
Изготвя се програма спрямо нивото, възможностите и целите, които трябва да постигнем с обучаващият се, от любители до професионалисти.

Програмите са за уроци по рисуване за деца. Уроци по рисуване за младежи и юноши и  уроци по рисуване за възрастни.

Разчупеното време на курсовете е съобразено, както с учителя така и с ученика.
Последователното и методическо обучение гарантира трайни умения в областта на художествено изкуство.
Предлагат се и курсове по рисуване и за най-малките, където идеята е да се стимулира въображението, красотата, да се открият нови и приятни емоции в света на изобразително изкуство и култура.

Всяка година се организират и пленери за художници, които на уникални места в Пирин и Родопите, успяват да въздействат и стимулират ученика.