Уроци по солфеж и теория на музиката

Уроците по Солфеж и Елементарна Теория на Музиката са предназначени за всички, които искат да обогатят своите знания и да навлязат по-дълбоко в света на музиката.

Уроците по солфеж и теория на музиката са за всички любители, начинаещи и средно-напреднали музиканти, които искат да обогатят своите знания за музиката. За певци, китаристи, барабанисти, пианисти, цигулари, музиканти, студенти и всчики почитатели на музикалното изкуство.

Уроците са и за всички, които искат да научат нещо ново.

Предназначени са и за кандидатстване в музикални училища, академии, университети, където солфежът и теорията са задължителни изпити.

Могат да се включват деца, младежи и възрастни.

Част от темите в Класическия курс включва:

 • Теоретични и прктически музикални задачи 
 • Звук, тон и шум – височина, трайност, сила и тембър; обертонове..
 • Музикална система. Звукоред.  Октавови групи и степени; обозначения.
 • Цял тон и полутон
 • Записване на тоновете; наименования
 • Паузи, трайност, обозначения, 
 • Особено деление на стойностите
 • Правопис на нотите, проблеми и често срещани грешки.
 • Темпо, Ритъм, метрум, размер, такт, полиритмика, прости и сложни размери, неравноделни, делене на метричните времена.
 • Интервали – хармонични, мелодични, обръщения на интервалите, консунансни и дисонансни, енхармонизъм, отгатване.
 • Лад, гама, тоналност – разновидности на мажора и минора, енхармочнични, паралелни тоналности, старинни ладове, хроматични гами, пентатоника.
 • Украшения /Мелизми/
 • Съкращения при нотописа, Артикулация
 • Акорди-тризвучия, четиризвучия, основни положения /анализ и разпознаване
 • Термини в музиката.
 • *програмата е примерна и включва още много неща, като инструментознание, задачи, упражнения и т.н.

Уроците по Елементарната теория на музиката включват всички музикални термини, изрази, определения и много знания задължителни за инструменталисти, певци, учащи и занимаващи се с музика хора.

Лекциите, задачите и упражнения от курса гарантират трайно и сигурно овладяване на всички елементи на музикалната изразност. Постигат се знания и умения, които остават за цял живот.

Курса по солфеж включва няколко основни дейности и занимания, като пеене от нотен текст с тонови имена, солфежиране, музикални диктовки, слухов анализ.

Солфежа  е система за развиване на музикалния слух и активно възприемане на музиката. Като учебна дисциплина има за цел да развие ладово и ритмично чувство, вътрешен слух, памет, умения да се четат ноти и мн. други.

Курса по Музикална теория и Солфеж се провежда в залата на Мюзик Арт Център на ул.“Братя Миладинови“ 12А.

Основни преподаватели:

доктор по музика г-н Ставри Ангелов

Снежана Бахчеванова – преподавател, автор на учебници и помагала

Валентин Бузов – китарист, преподавател, музикален педагог

Групи в Събота и Неделя.  

Цена: Само сега – 92лв/ месечен курс

Обадете се или пишете за записване!

Music Art Center

e-mailmusicartcenter.info@gmail.com

тел.: 089-732-2146