Уроци по солфеж и теория на музиката

Уроците по Солфеж и Елементарна Теория на Музиката са предназначени за всички, които искат да обогатят своите знания и да навлязат по-дълбоко в света на музиката.

Уроците по солфеж и теория на музиката са за певци, китаристи, пианисти, цигулари, музиканти, студенти и други.

Уроците са и за любители, които искат да научат нещо ново и за тях музиката е просто удоволствие. Уроците са предназначени и за кандидати за музикални училища, академии, университети, където солфежът и теорията са задължителни изпити.

Курса е предназначен за деца, младежи и възрастни. Сформират се 3 групи разпределени по възрасти.

Класическия курс за начинаещи включва:

 • Звук, тон и шум – височина, трайност, сила и тембър; обертонове..
 • Музикална система. Звукоред.  Октавови групи и степени; обозначения.
 • Цял тон и полутон
 • Записване на тоновете; наименования
 • Паузи, трайност, обозначения, 
 • Особено деление на стойностите
 • Правопис на нотите, проблеми и често срещани грешки.
 • Темпо
 • Ритъм, метрум, размер, такт, полиритмика, прости и сложни размери, неравноделни, делене на метричните времена и т.н.
 • Интервали – хармонични, мелодични, обръщения на интервалите, консунансни и дисонансни, енхармонични, обозначения, отгатване, задачи и т.н
 • Лад, гама, тоналност – разновидности на мажора и минора, енхармочнични, паралелни тоналности, старинни ладове, хроматични гами, пентатоника и т.н
 • Украшения /Мелизми/
 • Съкращения при нотописа
 • Артикулация
 • Акорди-тризвучия, четиризвучия, основни положения /анализ и разпознаване
 • Термини в музиката
 • и много др.
 • *програмата е примерна и включва още много неща, като инструментознание, задачи, упражнения и т.н.

Уроците по Елементарната теория на музиката включват всички музикални термини, изрази, определения и много знания задължителни за инструменталисти, певци, учащи и занимаващи се с музика хора.

Лекциите, задачите и упражнения от курса гарантират трайно и сигурно овладяване на всички елементи на музикалната изразност. Постигат се знания и умения, които остават за цял живот.

Курса по солфеж включва няколко основни дейности и занимания, като пеене от нотен текст с тонови имена, солфежиране, музикални диктовки, слухов анализ.

Солфежа  е система за развиване на музикалния слух и активно възприемане на музиката. Като учебна дисциплина има за цел да развие ладово и ритмично чувство, вътрешен слух, памет, умения да се четат ноти и мн. други.

Курса по Музикална теория и Солфеж се провежда в залата на Мюзик Арт Център на ул.”Братя Миладинови” 12А.

Основен преподавател и водещ на курса – доктор по музика г-н Ставри Ангелов. /преподавател по солфеж, теория и пиано в Мюзик Арт Център/

Провежда се всяка Неделя от 14:30ч – 15:30ч. 

 

Music Art Center

e-mailmusicartcenter.info@gmail.com
e-mail: musicart_center@abv.bg,

тел.: 089-732-2146