Уроци по цигулка

Уроци по цигулка

Уроци по цигулка

Уроци по цигулка за деца и възрастни в София. Индивидуалните уроци по цигулка са както за начинаещи така и за напреднали.

Уроци по цигулка за деца и възрастни

Уроците по цигулка са без възрастови ограничения. Уроци по цигулка могат да взимат всички, които обичат този красив инструмент. Препоръчително е обаче с уроците да се започва в по- ранна детска възраст.

Цигулката е най-значителния съвременен струнен лъков музикален инструмент. Благодарение на техническото и художествено съвършенство цигулката отдавна се е утвърдила, като един от основните инструменти в соловата, камерната и оркестровата практика.
За произхода на цигулката досега няма единно становище. Сигурно е обаче , че цигулката не е изобретен инструмент. а представлява краен резултат от един продължителен еволюционен процес. Ако се вземат в предвид някои основни белези на цигулката – начин на държане, форма на инструмента, конструкция и други. ще се установи, че най-вероятния неин прототип е раменната лъкова лира или lira da braccio.

Люлката на цигулката е Северна Италия , където още от края на XV в. се появява плеяда от майстори-лютиери. Тук именно се поставят основите на цигулкостроенето.  Появяват се много школи,  както в Италия така и в цяла Европа, които допринасят за развитието на цигулката.

Огромен е цигулковия репертоар. За цигулка са композирали и свирили  големи и велики композитори, като Вивалди, Паганини, Моцарт и много други.