тийм билдинг

Музика

Музикална тийм билдинг /team building/ програма за хора с различни професии.